Powiększanie, podnoszenie piersi i biustu Warszawa

Zabieg operacyjny powiększania piersi

Informacje ogólne o zabiegu

 

Zalecenia do zabiegu

Zabieg powiększenia piersi jest zabiegiem operacyjnym wykonywanym w celu powiększenia i podniesienia biustu z następujących powodów:

  1. poprawa kształtu ciała kobiety, która uważa, że wielkość jej piersi jest zbyt mała;
  2. korekcja utraty objętości piersi po ciąży;
  3. wyrównanie wielkości piersi, kiedy istnieją znaczące różnice w wielkości obu piersi;
  4. rekonstrukcja piersi;
  5. przemieszczenie się implantów piersi.

Przyjęcie metody i ostateczny wynik operacji

  1. Kształt i wielkość piersi przed zabiegiem będą wpływały zarówno na metodę leczenia, jak i na ostateczny wynik.
  2. Jeżeli piersi różnią się przed operacją wielkością lub kształtem, to nie jest możliwe, aby były całkowicie symetryczne po zabiegu.
  3. Budowa klatki piersiowej w dużej mierze wpływa na wygląd piersi po operacji.
  4. Deformacja klatki piersiowej lub skrzywienie kręgosłupa powodują, że uzyskanie symetrii piersi po zabiegu staje się niemożliwe.

Procedura działania lekarza

Powiększenie piersi jest związane z umieszczeniem implantów piersiowych pod gruczołem lub pod mięśniem piersiowym. Cięcia są wykonywane tak, aby były, jak najmniej widoczne i są zlokalizowane pod piersią, wokół bocznej części otoczki brodawki lub w dole pachy. Metoda umieszczania implantów i ich położenie zależy od wyboru pacjentki, budowy klatki piersiowej i decyzji chirurga. Pacjentka planująca powiększenie piersi musi wziąć pod uwagę możliwość ponownej operacji i ewentualnej wymiany implantów.

Leczenie alternatywne

Powiększenie piersi jest metodą z wyboru. Leczenie alternatywne obejmuje zastosowanie zewnętrznych protez piersiowych lub powiększenie piersi przy pomocy tkanki tłuszczowej. Alternatywne metody leczenia związane są również z pewnymi czynnikami ryzyka i potencjalnymi powikłaniami.

Cel zabiegu operacji powiększenia piersi

Osiągniecie celu ściśle oczekiwanego przez pacjenta, uzależnione jest między innymi od wieku, stanu skóry, ogólnej kondycji organizmu, osobniczych cech anatomicznych i wielu innych czynników. Osiągnięty efekt może odbiegać od oczekiwań pacjenta, a różnice mogą wynikać z niemożności osiągnięcia przez lekarza określonego rezultatu, mając na uwadze aktualny stan wiedzy medycznej, możliwości techniczne, osobnicze cechy pacjenta i inne. W przypadku przedstawienia przez pacjenta wzorcowego modelu (np. zdjęcia cudzego wizerunku), efekt zabiegu może istotnie różnić się zarówno od modelu wzorcowego, jak i subiektywnych oczekiwań pacjenta. W żadnym wypadku nie może to być podstawą do wysuwania przez pacjenta jakikolwiek roszczeń majątkowych czy reklamacyjnych.